صادرات ۱۳.۳ میلیارد دلاری ایمیدرو در سال ۱۴۰۰


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان در سال گذشته ۱۳.۳ میلیارد دلار صادرات انجام داد و نقشی موثر در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا کرد که با توسعه صنایع معدنی این رقم قابل افزایش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956580/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0