صادرات ۱۲.۲ میلیارد دلاری زنجیره معدن در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری شدند که از نظر وزنی رشد ۳.۵ درصدی نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088289/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1