صادرات کالا از سمنان با ۲۳ درصد افزایش از ۷۴ میلیون دلار فراتر رفت


سمنان- ایرنا- مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: کالاهای صادراتی استان با رشد۲۳ درصدی ارزش دلاری، امسال از ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فراتر رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955437/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1