صادرات کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور/ چین دیگر رقیب ما در منطقه نیست


تهران- ایرنا- رییس انجمن کاشی و سرامیک تزئینی ایران گفت: کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور جهان صادر و در این میان ۸۰ درصد صادرات به پاکستان و عراق انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000647/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1