صادرات نفت روسیه رو به کاهش گذاشت

صادرات نفت روسیه از طریق دریا در هفته منتهی به نهم ژوئیه، به ۲.۸۶ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد که یک میلیون بشکه در روز کمتر از هفته قبل بود و این کاهش، بدون هیچ نشانه‌ای از تعمیر  در بنادر این کشور روی داد. بخش عمده کاهش هفتگی ارسال محموله‌های نفتی (۸۰ درصد)، به دلیل حجم کمتر خروجی از بنادر غربی روسیه بود که پیش از تحریم‌ها، نفت را به مقصد اروپا ارسال می‌کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113639/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

کاهش حجم میانگین صادرات چهار هفته‌ای نفت روسیه، درست زمانی مشاهده شده که این کشور اعلام کرده است به منظور تضمین توازن بازار، صادرات نفت خود را در اوت، به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد.

صادرات نفت روسیه طریق دریا که ماه‌ها در سطوح بالایی بوده، نخستین نشانه‌های کاهش را نشان داده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، دفتر نواک به روزنامه روسی ودوموستی اعلام کرد که کاهش صادرات در اوت، به معنای کاهش بیشتر تولید نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در اوت است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رصد نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ گردآوری شد، صادرات نفت روسیه از طریق دریا، در چهار هفته منتهی به نهم ژوییه، ۲۰۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۳.۲۱ میلیون بشکه در روز رسید. جدیدترین میانگین حجم صادرات چهار هفته‌ای  روسیه، پایین‌تر از میانگین ۳.۳۸ میلیون بشکه در روز در چهار هفته منتهی به ۲۶ فوریه است.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر و دیپلمات ارشد نفتی روسیه و مذاکره کننده ارشد در اوپک پلاس، هیچ آماری پیرامون حجم تولید و صادرات روسیه در اوت و همچنین مبنای کاهش تولید این کشور، ارائه نکرده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که دلیل اصلی کاهش صادرات نفت روسیه از طریق دریا، کاهش قابل توجه ارسال محموله‌ها از بنادر غربی این کشور بوده است.