شُهرت جهانی گُل و گُلاب «میمند»

هشتم اردیبهشت در تقویم رویدادهای ملی به‌عنوان روز میمند ثبت شده است. گل و گلاب میمند از بخش‌های شهرستان فیروزآباد استان فارس که شهرت جهانی دارد، از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تقویم رویدادهای ملی به‌عنوان روز میمند ثبت شد.‌این روز همچنین توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع کشور در تقویم ثبت رسمی شده است.
از گذشته در میمند گل‌های منحصربه‌فردی می‌روییده که سوغات بسیاری از کشورهای مختلف بوده است: به موازات آن گلاب میمند از گذشته مورد توجه بسیاری بوده و سال‌های سال است که گلاب و عطر میمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تُن گل در این مجموعه‌ها تولید می‌شود که شهرستان میمند تنها ۳۰ تا ۴۰هزار تن را می‌تواند به گلاب تبدیل کند و مابقی محصول ارزشمند آن به قمصر کاشان منتقل می‌شود و به نام گلاب قمصر به فروش می‌رسد. «گل‌های میمند اسانس‌های خاصی تولید می‌کند که در حال حاضر در کمپانی‌های معروف عطر و اُدکلن دنیا استفاده می‌شود.»


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402020904563/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF