شناور ایرانی پاکسازی آلودگی‌های نفتی در بندرعباس به آب انداخته شد


بندرعباس- ایرنا – مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران گفت: شناور جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی «پاک بوم ۵ » با تلاش مضاعف مهندسان و کارگران ایزوایکو به آب‌اندازی و تحویل کارفرما شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028069/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87