شناسه‌دار شدن بیش از ۲۷۰ هزار قطعه یدکی خودرو/ قطعات قاچاق خودرو جمع‌آوری می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش از ۲۷۰‌هزار قطعه یدکی خودرو دارای شناسه کالا و بیش از ۴۰۰ میلیون کد رهگیری نیز برای این کالاها صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992322/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88