شناسایی۴۷۰ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه‌بر

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042516164/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%B4%DB%B7%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی سال گذشته بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر آموزش به مهارت آموزان متقاضی در بخش‌ صنایع و صنوف و بیش از ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر آموزش در واحدهای پذیرنده ارائه شده است.

حسینی‌نیا در ادامه به طرح آموزش در محیط واقعی کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرح آموزش در محیط کار واقعی و آموزش در جوار و بین کارگاه از جمله طرح‌های موفق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود. کارجویان در قالب طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار از نزدیک آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را دریافت می‌کنند و به سرعت وارد بازار کار می‌شوند.

به گفته معاون وزیر کار در حال حاضر بیش از ۴۷۰ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه بر شناسایی شده که می‌تواند موجب تحول در بازار کار شود.

غلامحسین حسینی‌نیا در گفت و گو با ایسنا، مهارت آموزی را سرمایه اشتغال و کارآفرینی دانست و گفت: کسانی که از مهارت های لازم برخوردار باشند با سرمایه اندک می توانند به درآمد خوبی دست پیدا کنند. از این رو مهارت آموزی باید به عنوان اصلی مهم در میان جوانان، نوجوانان، دانشجویان و کارآفرینان پذیرفته شود و در کنار مباحث آموزشی، مهارت افزایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی ۴۷۰ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه‌بر از ارائه آموزش به بیش از ۹۳ هزار نفر از مهارت آموزان متقاضی در بخش صنوف و صنایع خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت مهارتی شدن آموزش ها اظهار کرد: به منظور توسعه مهارت آموزی نظام آموزش رسمی در آموزش و پرورش و موسسات آموزش عالی باید به سمت مهارت آموزی سوق یابند.

وی با اشاره به وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعال در کشور اظهار کرد: از این تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قابلیت ورود به طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار را دارند و کارآموزان می‌توانند از طریق آنها مهارتی را به طور کامل فرا گرفته و وارد بازار کار شوند.