شماره‌گذاری کامیون‌ها از بهمن‌ماه پارسال با مشکلات جدی مواجه است


تهران- ایرنا- دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته شماره‌گذاری کامیون در کشور به مشکل برخورد کرده است که این مساله افزایش قیمت کامیون را به‌دنبال داشته و می‌تواند به تورم بیشتر بیانجامد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956450/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87