ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برگزار شد/ بررسی وضعیت بازار مسکن

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022113548/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در نهاد ریاست جمهوری به ریاست سپهر خلجی و به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن و اتخاذ تدابیر لازم جهت سیاستگذاری و اطلاع رسانی موثر از اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت مسکن برگزار شد.

رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی در این جلسه بر لزوم اطلاع رسانی موثر از اقدامات دولت در حوزه  مسکن تاکید و تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه نماینده  وزارت راه و شهرسازی با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت طرح ملی مسکن، آمارهای  روند پیشرفت پروژه های ساخت مسکن در کشور و روند واگذاری زمین و برنامه های این وزارتخانه برای تقویت تسهیلات ساخت مسکن ارائه کرد.‌

ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برگزار شد/ بررسی وضعیت بازار مسکن