شرکت فولاد بستان آباد در آستانه بهره برداری است


تبریز- ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: شرکت فولاد بستان آباد با ۲هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ظرفیت تولید ۲۹۵هزار تن در سال در آستانه بهره برداری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984488/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA