شرکت شهرک های کردستان با دلالی و راکدسازی زمین‌های صنعتی برخورد می کند


سنندج- ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان گفت: این شرکت در راستای حمایت از اشتغال و تولید با دلالی و راکدسازی زمین های صنعتی با استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و اختیارات قانونی برخورد خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128824/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF