شرکت ذوب‌آهن برنده مزایده معدن ققنوس شد


تهران- ایرنا- شرکت ذوب‌آهن اصفهان برنده مزایده معدن «ققنوس یک» شد و این شرکت می‌تواند با بهره‌برداری از این معدن، مشکل دیرینه خوراک سنگ آهن خود را برطرف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962618/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF