شروع خرید توافقی ارقام پُرمحصول برنج در شهرستان ساری

وی افزود: از ۲۴ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری  حدود ۷هزارهکتار ارقام پرمحصول زیر کشت رفت که ۶۰ هزار تن شلتوک شامل شیرودی، ندا و فجر تولید شده است.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نوبخت امروز در بازدید از مرکز خرید توافقی ارقام پرمحصول برنج در شهرستان ساری، اظهار کرد: از حدود ۲۴ هزارهکتار سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری حدود ۱۵۰ هزار تن شلتوک تولیدی مرکز مازندران است که در استان رتبه سوم این محصول کشاورزی را به خود اختصاص داد.

این مسئول با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج پرمحصول از کشاورزان برای نخستین بار پیرو دستور نماینده عالی دولت در مازندران مبنی بر حمایت از کشاورزان صورت گرفته است، اظهار کرد: در اجرای حمایت از تولیدات بومی، توسعه صنعت کشاورزی و حمایت از این قشر در دولت سیزدهم انجام شده است.

ایسنا/مازندران فرماندار ساری با اعلام اینکه خرید توافقی برنج پر محصول در مرکز مازندران از ۲۹ آذرماه امسال شروع شده است، گفت: در دومین روز از اجرای این طرح حدود ۴۰ تن ارقام پرمحصول برنج (شیرودی و ندا) با قیمت ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با مباشرت اداره کل تعاون روستایی در حال ذخیره سازی است.

فرماندار ساری با اعلام اینکه خرید توافقی برنج پر محصول در مرکز مازندران از ۲۹ آذرماه امسال شروع شده است، افزود: در دومین روز از اجرای این طرح حدود ۴۰ تن ارقام پرمحصول برنج (شیرودی و ندا) با قیمت ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با مباشرت اداره کل تعاون روستایی در حال ذخیره سازی است.

نوبخت از کشاورزان خواستار شد؛ در صورت تمایل به فروش برنج به مرکز خرید توافقی ارقام پرمحصول واقع در شهرآکند مراجعه کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100100313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C