شروع به کار دادستان سیرجان با اعتصاب؛ اجازه خلل در چرخه تولید نمی‌دهیم


کرمان – ایرنا – دادستان جدید سیرجان در روز معارفه متوجه شد شماری از کارگران یک معدن بخش خصوصی اعتصاب کرده‌اند؛ به محض اتمام مراسم در بازدیدی سه ساعته در جمع کارگران حضور یافت و ضمن اینکه تاکیدداشت پیگیر مطالبات برحق آنان خواهد بود اما اعلام کرد که اجازه خلل در چرخه تولید نیز داده نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029939/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF