شاهد رشد شارپی در بورس نخواهیم بود

وی ادامه داد: این اطمینان را به بازار می‌دهیم که تصمیمات سازمان بورس در یک سال و نیم گذشته، با هدف بازگشت اعتماد و آرامش به بازار بوده است که مهم‌ترین مشخصه‌ی آن،   اتخاذ تصمیمات کارشناسی به کمک خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان ‌و روسای قبلی سازمان بورس است.

به گزارش ایسنا،   مجید عشقی با تاکید بر اینکه دعوت مردم به بازار سرمایه بدون گوشزد کردن ریسک‌های بازار کار اشتباهی است، اظهار کرد: در سال ۹۹،   علل مختلفی از جمله کاهش نرخ بهره بین بانکی و ورود نقدینگی بانک‌ها و مردم به بازار باعث رویش و ریزش شدید در بورس شد. اما به نظر می‌رسد وضعیت فعلی بازار در یک حالت تعادلی وجود دارد که وضعیت وسودآوری شرکت‌ها موید آن است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار در یک حالت تعادل وجود دارد، عنوان کرد: وضعیت و سودآوری شرکت‌ها موید همین نکته است.

وی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اجرای طرح بیمه سهام گفت: اجرای این طرح برای آن بود که سرمایه‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان که عمده سرمایه‌هایافراد حقیقی در بازار را تشکیل میداد،   از ضرر مصون بماند.   اما در کنار آن،   ایجاد صندوق‌های تضمین اصل سرمایه در بازار،   یک اقدام ساختاری و مستمر جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خرد و عامه مردم بود که انجام شد.

عشقی ادامه داد: به علت فرآیندهای سخت گرفتن سود مجامع شرکت‌ها،   سود بسیار زیادی در شرکت‌ها رسوب کرده بود.   با اقدام سازمان بورس در الزام واریز سود رسوبی از طریق سجام،   ۳۵ میلیون بار واریز سود رسوبی به مردم انجام شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه رشد شارپی برای بازار قطعا مضر است،   اظهار کرد: اما به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات انجام شده نظیر کاهش ضرایب اعتباری ونیز شرایط کلی بازار،   شاهد رشد شارپی نخواهیم بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020603234/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF