شاخص‌های کلان اقتصادی روند مطلوبی را نشان می‌دهد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز همه شاخص‌های کلان اقتصادی در روند مطلوب قرار دارند که حاصل زحمات کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036444/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF