سیلیس ملایر از استخراج تا بازار + فیلم


همدان- ایرنا- توسعه متوازن معادن، ارزآوری، اشتغال، جلوگیری از خام‌فروشی ذخایر و فرآوری موادمعدنی بدون‌شک افق روشنی را فراروی صنایع و معادن ملایر قرار داده که تحقق آن این شهرستان را به قطب فروسیلیس کشور تبدیل کرده و نویدبخش مسیری هموار برای پویایی بیشتر و امیدآفرینی در حوزه‌های تولید،ثروت و اشتغال‌آفرینی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039474/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85