سومین وعده خودرویی رییس‌جمهوری در آستانه تحقق


تهران- ایرنا- با صدور مجوز واگذاری پارس‌خودرو، سومین فرمان از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهوری در صنعت خودروسازی (پس از صفر شدن خودروهای ناقص و حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو) رنگ و بوی تحقق به خود گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965322/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82