سود ایرباس چقدر است؟ – ایسنا

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112921832/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۲ به ۵۸.۸ میلیارد یورو رسید و سفارشات خالص ۸۲۰ هواپیما را دریافت کرد.

ایرباس برای سال ۲۰۲۳ تولید ۷۲۰ هواپیما را هدف قرار داده است.

طی سال گذشته این شرکت ۶۶۱ هواپیمای تجاری تحویل داده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، غول هوانوردی مستقر در هلند، ایرباس، در سال ۲۰۲۲ سود خالص ۴.۲۵ میلیارد یورو (حدود ۴.۵ میلیارد دلار) ثبت کرد.

ایرباس سود خالص ۴.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ کسب کرد.