سهم ۸ درصدی لوازم خانگی در صادرات بخش صنعت


تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی، اجرایی و روابط عمومی اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران گفت: محصولات لوازم‌خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004969/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA