سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه است


بیرجند – ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: واریز سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، از ظرفیت‌های قانونی بودجه امسال برای توسعه زیرساخت‌هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112459/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA