سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن، هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز می‌شود


تهران- ایرنا- مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت باید سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995612/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86