سهم اندک ۵درصدی ایران از بازار صنعت چاپ خاورمیانه


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران با اشاره به سهم اندک پنج درصدی ایران از بازار صنعت چاپ خاورمیانه، از برنامه‌ریزی برای افزایش این سهم و تبدیل شدن کشورمان به هاب (قطب) این صنعت در منطقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959918/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87