سنگ تمام دولت برای تامین برق صنایع


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا شاهد تفاهمنامه وزارت نیرو و وزارت صمت برای تامین برق صنایع به منظور تحقق شعار افزایش تولید هستیم که این هم‌افزایی به کاهش مشکلات صنایع ختم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132663/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9