سنگدوینی: باید برای تامین سوخت در آینده کشور نگران باشیم

نماینده مرد گرگان و آق قلا ادامه داد: از ۲۶ میلیون خانوار مصرف کننده گاز طبیعی حدود ۲۰ میلیون خانوار از بخاری گازی استفاده می‌کنند از این رو از سال ۸۹ برای افزایش بهره‌وری بخاری سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفت ولی باز هم مصرف بخاری گازی زیاد است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان بر لزوم توجه به وضعیت کارمندان صنعت نفت و حل مشکل مالیات آن ها تاکید کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072614038/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

وی‌ توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۰ میلیارد متر مکعب گاز انتقالی بود که ۸۴۰ میلیون متر مکعب در دوران پیک مصرف استفاده شد و از این میزان حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب مصرف در بخش خانگی بوده و این وضعیت نگران کننده‌ای است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با ادامه وضعیت فعلی باید برای تامین سوخت در آینده نگران باشیم، گفت: حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز انتقالی در سال ۱۴۰۰ داشتیم که میزان مصرف در دوران پیک حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب بود که ۷۰۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش خانگی بوده است، مساله‌ای که نگران کننده است.

سنگدوینی با بیان اینکه هر سال ۷ تا ۱۰ درصد مصرف مشترکان گاز افزایش پیدا می‌کند، گفت: اجرای قانون هدفمندی از سال ۸۹ شروع شد که در آن سال موضوع صرفه‌جویی انرژی در ذیل مبحث ۱۹ مربوط به مسائل ساختمانی پیگیری شد منتها ۲۶ میلیون خانوار مصرف کننده گاز طبیعی داریم که با ادامه این روند دیگر بحث بر سر اترازی گاز نیست و باید به فکر تولید باشیم.

به گزارش ایسنا، رمضانعلی سنگدوینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور گفت: با گزارش کمیسیون انرژی، باید برای تامین سوخت در آینده کشور نگران باشیم؛ ۷۵ درصد سبد انرژی کشور گاز طبیعی است که نمایندگان به فکر ناترازی باشند.