سقوط صادرات نفت هفتگی روسیه

بر مبنای میانگین چهار هفته‌ای، مجموع صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود، به میزان ۲۲ هزار بشکه در مقایسه با دوره منتهی به ۱۳ ژانویه افزایش یافت و به ۳.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از نوامبر بود.

به گزارش ایسنا، حجم صادرات نفت روسیه در هفته منتهی به ۲۰ ژانویه، به میزان ۸۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۲.۹۸ میلیون بشکه رسید و عمده رشدی که هفته پیش از آن داشت را از دست داد. این بزرگترین کاهش صادرات از بنادر روسیه در اقیانوس آرام بود و صادرات از آرکتیک و دریای سیاه، کاهش کمتری داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110403021/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

با وجود این کاهش، میانگین چهار هفته‌ای صادرات نفت روسیه بالاتر رفت و برای دومین هفته متوالی، بالای سه میلیون بشکه در روز ماند. بر اساس این شاخص، صادرات نفت دریابرد روسیه تقریبا مطابق با سطحی بود که در طول نیمه دوم سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود.

حجم نفتی که به چین، هند و ترکیه ارسال شده است بعلاوه مقادیری که مقصد نهایی نداشتند، در چهار هفته منتهی به ۲۰ ژانویه، به ۲.۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که ۶۴ هزار بشکه در روز بالاتر از دوره منتهی به ۱۳ ژانویه بود و بالاترین میزان از زمان آغاز رصد این آمار توسط بلومبرگ در آغاز سال ۲۰۲۲ بود. از آنجا که بیشتر کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی آنها مشخص نشده است، احتمالا به هند یا چین می‌روند، افت اخیر صادرات روسیه به ترکیه، کاملا چشمگیر بوده است.

صادرات نفت دریابرد روسیه به کشورهای اروپایی، در ۲۸ روز منتهی به ۲۰ ژانویه، به ۱۲۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت که پایین‌ترین میزان از زمان آغاز رصد این صادرات توسط بلومبرگ در ابتدای سال ۲۰۲۲ بود.

صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، هفته گذشته ۸۲۰ هزار بشکه در روز معادل ۲۲ درصد کاهش یافت.

درآمد تعرفه صادرات نفت روسیه، افت چشمگیری پیدا کرد که این کاهش، مطابق با افت صادرات هفتگی بود. فرمول بازنگری شده که در ابتدای سال ۲۰۲۳ معرفی شد، نرخ تعرفه صادرات هر بشکه نفت را نصف کرده و با کاهش صادرات، درآمد آن به پایین‌ترین میزان پیش از آغاز جنگ، بر مبنای هفتگی و چهار هفته‌ای رسیده است. مسکو در نظر دارد در نحوه محاسبه مالیات نفت، تغییراتی دهد تا درآمدهایش را تقویت کند.

نفتکش‌های حامل نفت روسیه درباره مقصدهای نهایی خود محتاط‌تر می‌شوند. کشتی‌های حامل بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت روسیه معادل ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز صادرات، در مدت چهار هفته منتهی به ۲۰ ژانویه، بنادر را بدون مقصد نهایی مشخص ترک کردند.

اگرچه جریان صادرات نفت در مواجهه با تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت از این کشور، ادامه پیدا کرده اما مسکو با تحریم‌ها علیه صادرات فرآورده‌های نفتی روبروست که از پنجم فوریه، به اجرا گذاشته می‌شود. همزمان با این تحریم‌ها، مکانیزم سقف قیمت غربی فعال می‌شود تا درآمدهای کرملین را محدود نگه دارد. آمار هفتگی تحت تاثیر عواملی مانند زمان ارسال محموله‌ها و مسائلی مانند شرایط جوی و کار در بنادر، تا حد زیادی متغیر مانده است.

این آمار، صادرات گرید نفتی KEBCO قزاقستان را که از طریق بنادر اوست لوگا و نووراسییسک انجام می‌شود، در نظر نگرفته‌اند. نفت قزاقستان با نفت روسیه ترکیب شده تا یک گرید صادراتی یکدست ایجاد شود. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، قزاقستان نام گرید نفتی خود را تغییر داده تا از محموله‌هایی که توسط شرکت‌های روسی ارسال می‌شوند، متمایز کند. این نفت ترانزیت شده از تحریم‌های اتحادیه اروپا معاف شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مقصدهای آسیایی دوردست جایگزین بازار بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفتی شده اند که از مسیر کوتاهی از پایانه‌های صادرات در دریای بالتیک، دریای سیاه و آرکتیک می‌آمدند. طی همین مدت، هیچ نفتی از روسیه به کشورهای شمال اروپا صادر نشد.