سفر «فرمانده کل سپاه پاسداران» به شیرازبا حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولین جشن جهاد آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان فارس ،آئین بهره برداری از ۶۵۶ پروژه عمرانی،محرومیت زدایی سپاه فجر استان فارس و اجتماع ۱۰ هزار نفری طلایه داران و جهادگران اقتصاد مقاومتی فارس، صبح پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401091006827/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2