سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان منصوب شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020803967/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AFمحمد تقی سجادی پیش از این سکان دار مدیرکلی منابع طبیعی خوزستان بود که از زحمات وی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تشکر شد.

ایسنا/خوزستان سیدجمال موسویان به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان منصوب شد.

به گزارش ایسنا، با حکم عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سیدجمال موسویان به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان منصوب شد.

گفتنی است موسویان تا پیش از این به عنوان معاون فنی و سپس برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در اداره کل منابع طبیعی خوزستان فعالیت داشت .