سرپرست دفتر رسانه وزارت صمت منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «احسان آقائی ملایری» را به عنوان سرپرست دفتر رسانه این وزارتخانه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165092/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF