سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰ سرمایه گذاری ۱۲میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده که بخشی از آن در قالب تفاهمنامه ها با بانک‌های مختلف محقق خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023441/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0