سرشماری ۱۴۰۵ کشور از حالت سنتی خارج می شود

وی افزود: هریک از دستگاه های اجرایی کشور به واسطه فعالیتی که انجام می دهند یکسری داده تولید می کنند؛ همانند ثبت احوال که آمار جمعیتی را تولید می کند یا شرکت پست که کد پستی تولید می کند؛ همه این آمار ها می تواند در یک پایگاه ثبت شود و مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی در شهرهای مختلف کشور در حال اجرا است تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود.

وی در پاسخ به اینکه این طرح چه زمانی به صورت کامل اجرایی می شود؟ اعلام کرد: اگر مشکلات موجود برطرف شده و زیرساخت ها فراهم شود، سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ از حالت سنتی و مراجعه ماموران درب منزل مردم خارج شده و از طریق آمارگیری «ثبتی مبنایی» انجام می شود.

دهنوی با بیان اینکه با اجرا شدن این طرح، دیگر آمار گیری به صورت سنتی و با مراجعه ماموران آمار درب منازل مردم انجام نمی شود، اظهار کرد: بزرگترین مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم، هماهنگی بین دستگاه ها و جریان دیتا است که اگر برطرف شود، دیگر مشکلی ندارد.

مدیرکل دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران در پاسخ به این سوال که آیا محرمانگی اطلاعات خانوارها در سامانه های مختلف رعایت می شود یا خیر؟ گفت: دیتاهای مربوط به هر دستگاه اجرایی برای رعایت شدن محرمانگی، ریکد (Recode) می شود و تبدیل به داده های آماری می شود تا محرمانگی اطلاعات مردم نیز حفظ شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080402850/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران گفت: سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۴۰۵ درصورت فراهم شدن زیرساخت ها از حالت سنتی خارج می شود و جای خود را به طرح آمارگیری «ثبتی مبنا» می دهد.

بهنام نصوحی دهنوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در بجنورد با اشاره به طرح آمارگیری «ثبتی مبنا»، اظهار کرد: در این روش، یک نسخه از اطلاعاتی که در سایر دستگاه‌ها جمع‌آوری و ثبت می‌شود به مرکز آمار ایران ارسال و پس از انجام پردازش‌های آماری بر روی آن، آمار و اطلاعات جدید از آن ها  استخراج و منتشر می‌شود.