سخنگوی وزارت صمت: فعلا خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروی جدید تا مشخص شدن ساز و کار قیمت‌گذاری در بورس عرضه نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996873/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF