سایه فرسودگی بر صنعت چاپ زنجان


زنجان – ایرنا – فرسودگی و مستهلک بودن ماشین‌آلات از مشکلات چاپخانه‌های زنجان بوده که در کنار دیگر عوامل و چالش‌ها، صرفه اقتصادی این صنعت را در استان مختل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993485/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86