سال گذشته رکورد کارآفرینی صنعتی کشور شکسته شد


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش فعالان صنعتی، در سال گذشته رکورد کارآفرینی صنعتی کشور شکسته شد که مرهون تلاش و همت مدیران واحدهای تولیدی و اشتغال آفرین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113498/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF