سازمان پژوهش‌های علمی گواهینامه عمق ساخت محصولات واحدهای فناور را صادر می‌کند


تهران- ایرنا- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارزیابی و صدور گواهینامه عمق ساخت محصولات ۲۰ هزار واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، ماشین‌آلات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، برق و الکترونیک و مخابرات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و صنایع نرم‌افزار موافقت‌نامه همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177980/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1