ساخت کارخانه فرآوری فلورین در نهبندان آغاز شد


بیرجند – ایرنا – عملیات اجرایی احداث کارخانه فرآوری به منظور تولید فلورین اسید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان نهبندان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053856/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF