ساخت هواپیماهای ۱۰۰ نفره موتور محرکه همکاری روسیه و ایران است


کیش – ایرنا – وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه، ساخت هواپیماهای ۱۰۰ نفره را موتور محرک همکاری های ۲‌جانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: تعامل شرکت های خصوصی و دولتی ۲ کشور ضرورت موفقیت در این بخش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969211/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA