ساخت ناحیه صنعتی شهید سلیمانی رابُر آغاز شد


کرمان – ایرنا – عملیات اجرایی احداث ناحیه صنعتی شهید سلیمانی در شهرستان رابُر (زادگاه سردار دل‌ها) امروز(چهارشنبه) با حضور معاون وزیر صمت و مسئولان محلی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140421/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF