ساخت اولین واحد تولیدکننده سوخت سبز کشور در کرمانشاه به مراحل پایانی رسیده است


کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه از افتتاح اولین کارخانه تولیدکننده سوخت سبز کشور در ایام دهه فجر امسال در کرمانشاه خبر داد و گفت: ساخت این واحد از محل مصوبات سفر مهرماه سال ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954824/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84