ساخت اولین مجتمع تولید تایرهای فوق سنگین کشور با ۱۸۰ میلیون یورو در کرمان آغازشد


کرمان – ایرنا – برای نخستین بار در کشور، عملیات اجرایی مجتمع صنعتی لاستیک «ارگ» با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن تایرهای معدنی و فوق سنگین در سال و با 180 میلیون یورو سرمایه روز پنجشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، استاندار کرمان و سایر مسئولان این استان کلنگ زنی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964744/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88