زیرساخت‌های لازم برای حضور موفق صنعتگران ایرانی در بازار روسیه فراهم است


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: زیرساخت‌های لازم برای حضور موفق صنعتگران ایرانی در بازار روسیه فراهم است و شاهد استقبال خوب مسوولان این کشور از خودروسازان و قطعه سازان ایرانی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147353/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87