زیرساخت‌های صنعت کشتی‌سازی باید تکمیل شود

به گزارش ایرنا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،‌ «علی نبوی» در جریان بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) افزود: اقدامات بسیار خوبی در سال‌های گذشته در راستای توسعه صنایع دریایی انجام شده است.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: قانون توسعه صنایع دریایی در سال ۸۷ تصویب شده است و با توجه به شرایط روز ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی این قانون را به‌روز رسانی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944669/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رییس هیات عامل ایدرو گفت: صنعت دریا فرصت خوبی را برای کشور ایجاد می کند و امیدواریم برای تکمیل زیرساخت‌های کشتی سازی بتوانیم در قانون بودجه با توجه به دولتی بودن مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل، منابعی را برای بازسازی و تکمیل ظرفیت‌های ایزوایکو دریافت کنیم.