زیان تعهد ارزی بر پیکره صنعت فرش دستباف ایران/ تلاش برای سه ساله کردن فرصت رفع تعهد ارزی


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی فرش ایران، تعهد ارزی را به عنوان یکی از آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت فرش دستباف ایران برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008554/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87