زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی تغییر کرد/ عرضه خودروهای وارداتی تا قبل از ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد: پیش از این اعلام شده بود که قرعه‌کشی خودروهای خارجی در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری انجام می‌شود اما انجام قرعه‌کشی به زمانی دیگر موکول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050933/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C