رییس جمهور: احیای کارخانه قند یاسوج دستاورد همت جمعی است


یاسوج – ایرنا – رییس جمهور گفت: احیای کارخانه قند یاسوج پس از سال ها رکود دستاورد همت جمعی مسئولان محلی و ملی است که جای قدردانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172482/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA