ریشه های تورم و سیاست‌هایی که می‌تواند به کنترل آن کمک کند


تهران- ایرنا- تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نشانگر میزان افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات در دوره معین است و به نوعی کاهش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را به تصویر می‌کشد. به جهت آثار و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098354/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF