ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفت/ افت ۹۰ میلیون تومانی برخی مونتاژی‌ها


تهران- ایرنا- در پی دستور رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر) قیمت این دسته از خودروها در بازار تا ۹۰ میلیون تومان فرو ریخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172830/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C