ریزش قیمت‌ها به لوازم‌ خانگی رسید/ بازار در رکود کامل


تهران- ایرنا- در پی کاهش قیمت دلار در روزهای گذشته، بازار لوازم‌خانگی نیز متاثر از این مساله با کاهش قیمت شدید در محصولات مختلف مواجه شده است. با این حال خریداری در بازار وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138273/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84